BAKGRUNDEN TILL NAMNEN

Båda namnen Agdestein och Vatna har sitt ursprung i gamla jordegods som från början ägdes av välbeställda bönder och adelsmän. Ofta hade de mer än en gård och de hade tilldelats dem av kungen för väl genomförda tjänster bl a som krigsherrar i kungens tjänst.  Under årens lopp har de bytt ägare och delats upp på mindre enheter s k bruk i samband med arvsskiften och bodelningar. I dag består Agdestein av tre bruk och Vatna av fem. Genom studie av tillgänglig litteratur, framför allt "Sunnhordland-slekter" av Erik Bakkevig och "Stord Bygdebok II" av Ola Høyland, i vissa fall är historierna något nerkortade, har jag kunnat göra en sammanställning av de släktled på Stord som har anknytning till vår familj och hur gårdarna (bruken) har utvecklats fram till modern tid .

Via länken - SAMMANSTÄLLNING - kommer du till ett dokument (pdf) som är en sammanställning av hur familjerna Agdestein och Vatna har sitt ursprung från 1500-talet fram till vår tid. Min farmor (bestemor) kom från Voss och släkten Seim. Jag har via släktingar fått en sammanställning nedtecknad av min farmorsfar (oldefar) Arnfinn Nilsen Seim. Via länken - SLEKTSBOK-SEIM - kommer du till en sammanställning (pdf) av bakgrunden till denna släkt.

För en detaljerad beskriving av relationerna mellan alla familjer hänvisar jag till - SLÄKTLEDEN - i menyn ovan

Foton från Bygdeboken: Ola Høyland samt Liv Astrid och Nils Tore Økland. Bilderna är delvis beskurna

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA