Iris Agdestein(F)
Iris Agdestein 3

Iris Agdestein Vatna

Iris Agdestein Vatna (1917-2007

Född johansson den 27 december på Grindstugan, Halla Socken (D) yngst i en stor barnaskara på 12 barn. Äldsta syskonet en bror är född 1893. Som de flesta barn i den generationen fick de hjälpa till hemma men Iris blev tidigt intresserad av sömnad och utildade sig i tillskärning för att kunna sy egna och andras kläder. Efter giftermålet flyttade familjen till Norge men Iris trivdes aldrig där utan man flyttade tillbaka till Sverige efter ett par år. Under sin yrkesverksamma tid så arbetade hon bl a på tvätterier i Flen o Eskilstuna, de sista åren i arbete arbetade hon på EPA med stryka nyanlända klädertill varuhuset.

För mer detaljer kring släktförhållandet se FAMILJETRÄDET!

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA