Anna Tronds (1540-1625)

Döttrarna blev kallade så och inte som rätt är Christophersdatter. Hon kallas också Skottefruen. 1560 när familjen bodde i Danmark, blev hon bekant med James Hepburn, jarl av Bothwell, som var admiral i Skottland och var på resa i Danmark. De förlovade sig, hon fick utbetalt sin hemgift och reste med Bothwell till Nederländerna där han förbrukade hennes pengar och lämnade henne. Om de gifte sig vet man inte. Senare drog hon till Skottland för att uppsöka honom men det blev ingen återförening. Hon var troligtvis en tid vid Maria Stuarts hov.

För Bothwell gick det heller inte så bra. Han hade varit gift med lady Jane Gordon ett år, skilde sig från henne och gifte sig med Maria Stuart 1767. Kort efter bröllopet blev Maria Stuart fängslad och Bothwell måste fly.

Han kom till Orkneyöarna och därifrån till Hjaltland, men då förföljarna var efter han, kom han sig över till Norge och ankrade upp i Karmsundet med 2 skepp. Ett danskt örlogsskepp som passerade, fann skeppen misstänkta och då skeppspappren inte var i ordning och Bothwell inte hade pass blev han och skeppen förda till Bergen.

Här höll länsherren förhör med honom och Anna kom också till rätten med sin fordran. Bothwell lovade henne 100 riksdaler i årlig ränta och gav henne ett av skeppen. Skeppet var det enda Anna fick tillbaka av sin hemgift för Bothwell sändes till Danmark där han dog efter att ha suttit i fängelse i många år.

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA