Axel Andersson Mowat til Hovland (1592-1661)

Han var sjöofficer, redan 1628 skeppshuvudman (kapten) på olika örlogsskepp, och från 1631 viceadmiral. Mellan 1631 och 1636 hade han ansvar för att hindra piratveksamhet i Nordsjön.  Han blev i tjänsten intill sjukdom tvang honom i land och där bosatte han sig på Hovland. Axel var Vestlandets störste jordägare. Han ärvde Hovland efter sin far och Seim efter sin mor, men ägde dessutom många andra gods. Han använde pengarna från handelsverksamhet och ämbetsintäkter till att öka jordgodsen, gärna genom utlåning av pengar mot pant i fast egendom

1648 uppräknas följande herrgårdar i hans besittning:

Hovland, Onarheim, Gjersvik och Malkenes på Tysnes, Hatteberg, Mel och Seim i Kvinnherad, Ask på Askøy och Axelvold i Lindås (nuvarande Fonnes). Året efter fick han också Haaland med gården Amland på Tysnes i pant av Christopher Orning, dessutom hade han strögods i Strandebarm, Skånevik, Fjelberg, Etne, Os och Hardanger.

Omkring 1625 blev Axel gift med Karen Bildt dotter till Knut Bildt till Morland på Orust och Lungegarden i Bergen. På Rosenholm Slot i Danmark finns porträtt av Axel Mowat och hustrun i full figur och med vapenskölden i nedre hörnet. Axel dog 27 januari 1661 och hustrun 1662 i Bergen. Deras kroppar fördes till Hovland men senare överflyttades de till kapellet vid kyrkan i Rosendal.

Karen Mowat 2
Axel Mowat 2

Axel Mowat 1592-1661

Karen  Mowat 1595-1662

Kent Agdestein Vatna (1946-

Johannes Agdestein Vatna (1919-1997) min far

Andreas (Johan) Olsen Agdestein (1880-1948) hans far

Ole Bergesen Agdestein (1853-1936) hans far

Berge Olsen Agdestein (1821-1891) hans far

Ole Reinertson Agdestein (1786-1850) hans far

Reinert Andersson Agdestein (1750-1820) hans far

Anders Reinertsen Agdestein (1704-1771) hans far

Reinert Andersson Agdestein (1665-1754) hans far

Anna Jeronymusdatter Romsa (född Agdestein) (1637-1711) hans mor

Margrethe Eriksdatter Agdestein, til Brandvik (1597-1662) hennes mor

Axel Andersson Mowat til Hovland (1592-1661 ) hennes partner

 

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA