Enno Tronds (1538-1571)

Son till Christoffer, troligtvis yngst, också kallad Enno Brandrök. Han var en äventyrare som sin far, men lögnaktig och opålitlig. Han drog ut som ganska ung och tjänade som soldat och landsknekt i krig i Spanien, Ungern, England och Skottland. Han deltog också i sjuårskrigen i Danmark men var missnöjd med sin ställning och omkring 1566 drog han till kung Erik XIV i Sverige och erbjöd honom sina tjänster.

Erik hade för avsikt att bruka Enno Brandrök för politisk agitation, vilken kungen lade stor vikt vid. Enno Brandrök tyckts också ha gjort förberedelserna till 1567 års svenska fälttåg i Norge. Senare tjänade han Johan III och hertig Karl. Efter att ha bestulit den senare flydde han 1569 till Danzig, men fasttogs 1571, rymde men greps pä nytt och avrättades. Enno var gift med en köpmannsdotter Anne Marie de Wittersheim från Danzig men de hade inga barn.

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA