Erik Ottesen Orning till Vatne och Valvatne (1582 – 1645)

Han blev 1608 gift med sin släkting Karen Andersdatter Mowat född 1592 död 1679, men då detta var ett äktenskap i förbjudna led, måste de rymma från landet.(Karen var kusin med Eriks moder och Karens moster Else var syster till Eriks mormor). De uppehöll sig troligtvis mest i Skottland där hon hade släkt och han skall ha tjänat flottan. 1627 fick de kungens nåd och kunde flytta hem till Norge.

Han blev skeppshuvudman 1628 och 2 år senare admiral på Bremersholm (Örlogsvarvet i Köpenhamn). Han var länsherre över Halsnöy Kloster och Hardanger län (fylke) 1634-43 och utnämnde sin svåger Laurits Johannesen Galte till fogde under sig. 1644 blev han generaladmiral över den dansknorska flottan.

Förutom de jordgods han ärvde efter sin far fick han med sin hustru en mängd gods. Efter hans mors död blev det krångel mellan Erik och svärfaderns arvingar om hennes odelsgods. Lagmännen i Stavanger och Bergen fick 1633 brev från kungen om att döma om vem som skulle ha godset. Likaså skulle de döma om hon hade rätt till att sälja eller pantsätta godset utan de närmaste arvingarnas samtycke. 1646 är saken uppe igen och det är då Eriks son Bernt Orning som uppträder.

OrningSegl

Vapensköld

Kent Agdestein Vatna (1946-

Johannes Agdestein Vatna (1919-1997) min far

Andreas (Johan) Olsen Agdestein (1880-1948) hans far

Ole Bergesen Agdestein (1853-1936) hans far

Berge Olsen Agdestein (1821-1891) hans far

Ole Reinertson Agdestein (1786-1850) hans far

Reinert Andersson Agdestein (1750-1820) hans far

Anders Reinertsen Agdestein (1704-1771) hans far

Reinert Andersson Agdestein (1665-1754) hans far

Anna Jeronymusdatter Romsa (född Agdestein) (1637-1711) hans mor

Margrethe Eriksdatter Agdestein, til Brandvik (1597-1662) hennes mor

Axel Andersson Mowat til Hovland (1592-1661 ) hennes partner

Baronesse Karen Andersdatter Orning (född Mowat) (1589-1679) hans syster

Admiral Erik Ottesen Orning Vatna (1582-1645) hennes man

Otte Thomassen Orning Vatna (1545-1607) hans far

Thomas Svendsewn Orning, til Ellinggaard (1519-1584) hans far

Svend Madsen Orning, til Eget (1455-1537) hans far

Raadmand Mads Orning, til Eget (1395-1463) hans far

Raadmand Svend Madsen Orning, til Eget (1360-1440) hans far

Mads Orne Orning (1295-1385) hans far

 

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA