Ludwig Rosenkrantz (1628-1685)

Var född i Odense 19 april och tillhörde en framträdande adelssläkt men själv var han förskjuten. Ludvig hade i ungdomen varit i utlandet för att lära krigskonst och annat och blev senare knuten till den norska hären. 1658 utnämndes han till krigskommissarie med en lön på 1200 riksdaler. Samma år for han till Trondheim för att ta Tröndelag från svenskarna.

Som nygift bodde han först på Hovland, men då svärföräldrarna var döda började han 1661 att bygga herresätet Hatteberg (ROSENDAL). Det blev färdigt först 1665 och kostade mycket pengar så han måste sälja av jorden för att klara skulden. Han var en dålig ekonom och även om han ägde ett stort jordegods och hade fina ämbeten var han alltid i penningsvårigheter.

Han blev 1673 generalkrigskommissarie, acessor i överhovrätten och landshövding över Stavanger län (fylke). 1678 upphöjde kungen efter ansökan en stor del av godset till friherreskap eller baroni under namnet Rosendal med Hatteberg som huvudgård och Mel och Seim som sädesgårdar samt underliggande strögods. Baroniet skulle bara gå i arv i manslinjen och kunde inte pantsättas eller säljas. Han avled i Kristiansand 23 augusti 1685

Ludvig_Holgersen_Rosenkrantz ny

Ludwig Rosenkrantz 1628-1685

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA