Torleiv Agdestein (1883-1959)

Växte upp på Stord med bland andra Severin Eskeland och sökte sig till Voss folkhögskola där Severin äldre bror Lars Eskeland var rektor. Han påverkad av livet på folkhögskolan och behöll hela sitt liv en stark anknytning till hemmet. Efter lärlingstiden i träsnideri hos Lars Kinsarvik arbetade han på John Tvedts verkstad i Christiania (Oslo), medan han gick på Den kgl. Tegneskole i 2 1/2 år med Lars Utne som lärare. Beslutet att bli en skulptör var nu taget, men först 1916 fick han ett par månader på Statens Konstakademi under Utsond så lärlingsutbildningen hos Utne var hans egentliga utbildning. Han gick helt upp i arbetet och nådde långt som konstnär.

På Stord är det flera skulpturer av honom. Byster av Bård Haugland, rektorerna Deinboll og Eskeland samt Andreas O. Agdestein och Ola Bergesen Agdestein. Krigsminnesmärket vid Stord Kyrka, en relief av Rannveig Agdestein på hennes gravsten och skulpturen av korbogen i Stord kyrka. De är alla arbeten som vittnar om en mogen konstnär.

Arvingarna efter Torleiv gav modeller och färdiga arbeten som han hade till Sunhordland Museum - Agdesteinssamlingen.

Brenna, Arne. (2013, 3. juli). Torleiv Agdestein. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 13. oktober 2014 fra https://nkl.snl.no/Torleiv_Agdestein.

gubb4(s)
gubbe 3(s)
gubbe1(s)
Ola Bergesen Agdestein (byst)
2014-09-21 12.28.40

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA