Via länken - FAMILJETRÄD - kommer du till “Agdestein Vatna Family Web Site”. Sammanställningen är gjord i ett program MyHeritage Family Tree Builder” avsett för ändamålet. Genom att klicka på länken kommer du till en välkomstsida. I normalläget kan du se släkträdet med vissa begränsningar och de släktbilder som finns upplagda. Du kan också från menyn ansöka om medlemsskap genom att kontakta webmaster. Som medlem får du tillgång till all information och kan komplettera och uppdatera det som redan finns. Känner du osäkerhet för detta så skicka informationen till mig så ordnar jag med uppdateringen. OBS! För nu levande personer finns inga personuppgifter förutom efternamnet. Genom att bli medlem kommer du åt alla data och kan göra egna utskrifter.

Totalt finns i dagsläget 2077 personer och 727 familjer registrerade. Beträffande ej levande personer finns alla tillgängliga uppgifter redovisade i den omfattning jag kunnat få fram. All information som finns är insamlad från släktingar och vänner. Flera av dem har i sin tur lagt ner ett stort arbete på att göra sammanställningen så komplett som möjligt. Jag vill därför tacka för all den hjälp jag fått med insamling av uppgifterna. Underlaget till äldre norska led kommer från de norska böcker jag berättat om under - HISTORIA - i huvudmenyn och från min oldefar Arnfinn Nilsen Seim slektsbok.

Lycka till!

Kent O Agdestein Vatna

- * -

 

FAMILJEN AGDESTEIN VATNA